Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Modernizacja zajazdu Wróblówka dla zwiększenia możliwości usługowych

PHU ZIBI – ZAJAZD WRÓBLÓWKA
NAZWA BENEFICJENTA: PHU ”ZIBI” Zbigniew Panek
WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 499 034,22 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 749 842,09 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

OFERTA SPECJALNA